27.6. - 5.7.2014.
press
Press

Za sve medijske upite ili zahtjeve za akreditacijama molim Vas uputite na info@fantastic-zagreb.com

Ukoliko predajete zahtjev za akreditacijom molim Vaš uključite naziv medija kojeg predstavljate, Vaše ime i fotografiju.